Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - 2015r. 

 

 

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez gminę Oławaw 2015 r.

 

Liczba odwiedzin : 406
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2016-04-22 11:35:09
Czas publikacji: 2016-04-22 11:38:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak