Pozostałe 

 

 

 

  • ZASADY I TRYB NADANIA TYTUŁU "ZASŁUŻONY DLA GMINY OŁAWA"

Uchwała Rady Gminy Oława nr XV/112/2007 z dnia 16.11.2007r. (115KB)
w sprawie zasad i trybu nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Oława".

 

  • ZASADY UDZIELANIA DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXV/142/2016 z 31.05.2016r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Oława.

 

 

  • PLAN URZĄDZENIOWO-ROLNY GMINY OŁAWA

 Uchwała Rady Gminy Oława nr X/62/2007 z 15.06.2007r. (39.7 KB)
w sprawie zatwierdzenia "Planu urządzeniowo-rolnego gminy Oława"
 Plan urządzeniowo-rolny gminy Oława (13.1 MB)

 

  • STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W GMINIE OŁAWA
  Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/277/2009 z 30.06.2009r. (66.7 KB)
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki w gminie Oława na tle Subregionu "Kraina Grądów Odrzańskich" (Dolina Odry Wschód).
 Załącznik nr 1 do uchwały XLI/277/2009 (5.5 MB)
Strategia Rozwoju Turystyki w gminie Oława na tle Subregionu "Kraina Grądów Odrzańskich".
 

Liczba odwiedzin : 212
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2016-07-08 09:51:14
Czas publikacji: 2016-07-08 10:40:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak