Działalność lobbingowa 

 

Podstawowe informacje, Zarządzenie nr 131/2016 w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw w zakresie działalności lobbingowej.

 

Ustawa z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2005r. nr 169, poz. 1414) określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

W rozumieniu ustawy działalność lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób. Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana przez przedsiębiorcę albo przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Powyższa ustawa nakłada na kierowników urzędów organów władzy publicznej obowiązek określenia szczegółowego sposobu postępowania pracowników urzędu z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w tym dokumentowania podejmowanych kontaktów.


Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 131/2016 z 28.07.2016r.

w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw w zakresie działalności lobbingowej.

 

Liczba odwiedzin : 187
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : sekretarz gminy Oława Maria Bożena Polakowska
Czas wytworzenia: 2016-07-29 14:30:31
Czas publikacji: 2016-07-29 14:48:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak