Informacja o działaniach podejmowanych w 2016 roku wobec gminy Oława przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

 

 

 

 

 Lp.

 

 Termin wystąpienia 

 Dane podmiotu,
 który wniósł zgłoszenie  

 Forma zgłoszenia  Czego dotyczy zgłoszenie  Oczekiwany sposób rozstrzygnięcia
1 23.06.2016r. Artur Brylikowski e-mail

 Zarządzenie wewnętrzne dotyczące 
obsługi zawodowych lobbystów

Przesłanie informacji o zarządzeniu wewnętrznym dotyczącym sposobu postępowania przy załatwianiu spraw w zakresie działalności lobbingowej w Urzędzie Gminy Oława lub w przypadku braku poprzez sporządzenie wewnętrznego zarządzenia przez kierownika urzędu w zakresie obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 194
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Sekretarz Gminy Oława Maria Bożena Polakowska
Czas wytworzenia: 2016-08-02 11:07:53
Czas publikacji: 2016-08-02 11:22:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak