Wersja archiwalna

Stawki podatków na 2017 rok 

 

 

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXX/172/2016 z 28.10.2016r. Dz. Urz. 2016.5138
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Obowiązuje od 1.01.2017r.

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXII/193/2016 z 30.11.2016r. Dz.Urz.2016.5765
w sprawie zmiany uchwały XXX/172/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXII/194/2016 Z 30.11.2016  Dz. Urz. 2016.5766
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Obowiązuje od 1.01.2017r.

 

 

ŚREDNIA CENA SKUPU ŻYTA

Średnia cena skupu żyta ogłoszona 18.10.2016r. w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 52,44 za 1 dt i przyjmuje się za podstawę wymiaru podatku rolnego.

Podatek rolny od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi 131,10 zł od 1 ha przeliczeniowego
Podatek rolny od gruntów, które nie stanowią gospodarstwa rolnego wynosi 262,20 zł od 1 ha fizycznego

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.10.2016r. M.P.2016.993

 

 

PRZECIĘTNY DOCHÓD Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. (Monitor Polski 2016.617), przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. 1.975 zł.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 23.09.2016r. M.P.2016.617

 

 

ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY DREWNA

Średnia cena sprzedaży drewna ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20.10.2016 r. (M.P.2016.996) została określona 191,01 za 1m3

Podatek leśny od 1 ha lasu wynosi 42,02

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20.10.2016r. M.P.2016.996

 

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Stawka roczna opłaty od posiadania psów wynosi 15,00 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

Uchwała Rady Gminy Oława nr XIX/109/2011 z 10.11.2011 Dz.Urz.2011.252.4541
w sprawie opłaty od posiadania psów.
Załącznik nr 1 do uchwały XIX/109/2011
Wykaz inkasentów poboru opłat od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa.

 

OPŁATA PROLONGACYJNA

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXII/195/2016 z 30.11.2016r. Dz. Urz. 2016.5767
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

 

Liczba odwiedzin : 2111
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodnicząca Rady Gminy Oława Mirosława Księżopolska
Czas wytworzenia: 2016-11-16 12:47:34
Czas publikacji: 2016-12-20 09:19:33
Data przeniesienia do archiwum: 2018-01-30