Centralizacja rozliczeń VAT - Zarządzenie nr 184/2016 

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 184/2016 z 30.11.2016r.
w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towaru i usług w gminie wiejskiej Oława i jej jednostkach organizacyjnych (jednostkach budżetowych, w tym urzędzie obsługującym Gminę Wiejska Oława)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 184/2016 - Procedura zasad prowadzenia cząstkowych ewidencji vat i deklaracji vat przez jednostki gminy Oława

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 184/2016 - Procedura obowiązku sporządzania i przesyłania jednolitych plików kontrolnych

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 184/2016 - Procedura w sprawie zasad przekazywania informacji dotyczących zmian sposobu wykorzystywania środków pochodzących z dotacji

Załącznik nr 4 do Zarządzenia 184/2016 - Procedura wystawiania faktur VAT, ich korekty, not korygujących oraz opisywania faktura VAT zakupowych.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia 184/2016 - Procedura składania zamówień towarów przez jednostki podlegających odwrotnemu obciążeniu na gruncie ustawy o VAT i obowiązków związanych z rozliczeniem VAT od tych Zamówień

Załącznik nr 6 do Zarządzenia 184/2016 - Procedura zawierania i rozwiązywania umów.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia 184/2016 - Procedura w sprawie zakresu i zasad umocowania dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych gminy Oława związanych z ich funkcjonowaniem.

Załącznik nr 8 do Zarządzenia 184/2016 - Wzór pisma do kontrahentów z informacją o skonsolidowaniu rozliczeń:

Załącznik nr 9 do Zarządzenia 184/2016 - Zasady przekazywania danych dotyczących użytkowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

 

Liczba odwiedzin : 2831
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2016-12-13 09:34:45
Czas publikacji: 2016-12-13 15:24:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak