Uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  

 

 

Uchwała Nr IV/263/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2016 r.
o przedłożonym przez Wójta Gminy Oława projekcie uchwały budżetowej Gminy Oława na rok 2017 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

 

Uchwała Nr IV/265/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oława przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017.

 

Uchwała Nr IV/264/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2016r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Oława na rok 2017.

 

Uchwała Nr IV/319/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2017r.
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Oława kredytu w wysokości 4.344.816 zł wnioskowanego na wyprzedające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

Liczba odwiedzin : 244
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2016-12-20 15:36:10
Czas publikacji: 2017-12-21 08:18:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak