Wersja archiwalna

Podatki 2017 

 

 

WZÓR FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH:

 

WZORY PEŁNOMOCNICTW DO PODPISANIA DEKLARACJI ORAZ WZORÓW ZAWIADOMIEŃ O ZMIANIE LUB ODWOŁANIU TYCH PEŁNOMOCNICTW

 

UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej w formatach: doc, pdf

 

OPL-1P Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składane w postaci papierowej: doc, pdf

 

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości w formatach: doc, pdf  

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości w formatach: doc, pdf

ZN-1/A Dane o nieruchomości w formatach: doc, pdf

ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości: doc, pdf


PODATEK ROLNY:

IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego: doc, pdf

DR-1 Deklaracja na podatek rolny: doc, pdf

ZR-1/A Dane o nieruchomościach rolnych: doc, pdf

ZR-1/B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym: doc, pdf


PODATEK LEŚNY:

IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego: doc, pdf

DL-1 Deklaracja na podatek leśny: doc, pdf

ZL-1/A Dane o nieruchomościach leśnych: doc, pdf

Zl-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym: doc, pdf

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1/A Załącznik do Deklaracji DT-1
Załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U.2015.2025). - treść Zarządzenia

 


 

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

w formacie doc (405.1 KB)
w formacie pdf (292.8 KB)

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2016 roku.


 

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS:

 

DLA PRZEDSIĘBIORCY:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 29.03.2010r. w sprawie zakresu informacji przestawionych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis. Dz.U.2010.53.311 - treść Rozporządzenia

Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.10.2014 zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis. Dz.U.2014.1543 - treść Rozporządzenia

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: format excel, format pdf


DLA ROLNIKA:

formularz w formacie doc (37 KB), formularz w formacie pdf (39.8 KB)


 

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIONYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ DE MINIMIS:


DLA PRZEDSIĘBIORCY:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 29.03.2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Dz.U. 2010.53.312 - treść Rozporządzenia

Rozporządzenie Rady Ministrów z 16.12.2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Dz.U. 2010.254.1704 - treść Rozporządzenia

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. - format doc, format pdf

 

DLA ROLNIKA:

formularz w formacie pdf 

 

Liczba odwiedzin : 955
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2017-01-05 08:25:07
Czas publikacji: 2018-01-12 08:24:04
Data przeniesienia do archiwum: 2018-02-14