Uwaga - zmiany w ustawie o ochronie przyrody 

 

 

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Oława, podinspektor ds. leśnictwa informuje, że 17 czerwca 2017 r., weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r., o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.  z 2017 r., poz. 1074).

Zmiana ustawy i obowiązek uzyskiwania zezwolenia nie dotyczy osób fizycznych w przypadku gdy usuwane drzewa lub krzewy rosną na nieruchomościach stanowiących własność tych osób i są usuwane na cele niezwiązane  z prowadzeniem działalności gospodarczej pod warunkiem, że właściciel takiej nieruchomości dokona zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów do Wójta

Druki do pobrania w zakładce Poradnik interesanta/druki do pobrania

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy  (adres),
  • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
  • rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Szczegółowe informacje można  uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Oława, u pod inspektora ds. leśnictwa, na ul. Świętego Rocha 3, tel. 713812205, pokój nr 20.

Pozostałe zmiany znajdą Państwo w załączonym tekście ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1074/1

 

Więcej informacji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - do pobrania tutaj

 

Liczba odwiedzin : 267
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Lemiszka
Czas wytworzenia: 2017-01-09 14:52:07
Czas publikacji: 2017-07-05 11:37:34
Data przeniesienia do archiwum: Brak