Sesja XXXIV z 18.01.2017r. 

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIV/212/2017
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Oława na I półrocze 2017r.
Załącznik nr 1 do uchwały XXXIV/212/2017
Plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Oława na I półrocze 2017r.
Załącznik nr 2 do uchwały XXXIV/212/2017
Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Gminy Oława na I półrocze 2017r.
Załącznik nr 3 do uchwały XXXIV/212/2017
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Oława na I półrocze 2017r.
Załącznik nr 4 do uchwały XXXIV/212/2017
Plan pracy Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Oława na I półrocze 2017r.
Załącznik nr 5 do uchwały XXXIV/212/2017
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Oława na I półrocze 2017r.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIV/213/2017
w sprawie przyjęcia środków dofinansowaniu lub zabezpieczenia ich zwrotu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko 2014 - 2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji" dla przedsięwzięcia nr POIS.02.03.00-00-0185/16 pn. "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława".

 

 

Liczba odwiedzin : 276
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodnicząca Rady Gminy Oława Mirosława Księżopolska
Czas wytworzenia: 2017-01-24 12:46:11
Czas publikacji: 2017-01-24 12:46:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak