Sesja XXXV z 30.01.2017r. 

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława Nr XXXV/214/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXV/215/2017
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały XXXV/215/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do uchwały XXXV/215/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 3 do uchwały XXXV/215/2017
Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 4 do uchwały XXXV/215/2017
Plan zadań inwestycyjnych w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 5 do uchwały XXXV/215/2017
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Uzasadnienie do uchwały nr XXXV/215/2017


Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXV/216/2017
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, przypadających gminie Oława i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXV/217/2017
w sprawie aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Oława" przyjętego Uchwałą Rady Gminy Oława nr III/10/2014 z dnia 19.12.2014r.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXV/217/2017
Uzasadnienie do Uchwały XXXV/217/2017

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXV/218/2017
w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/204/2016 Rady Gminy Oław z 30.12.2016r. w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności oraz Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej na 2017 rok.

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXV/219/2017
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do ponadgminnego partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Przebudowa i wyposażenie wnętrz przyziemia zabytkowego budynku przy ul. 3 Maja w Oławie dla potrzeb utworzenia i prowadzenia Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego"

 

Liczba odwiedzin : 234
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodnicząca Rady Gminy Oława Mirosława Księżopolska
Czas wytworzenia: 2017-02-02 14:35:24
Czas publikacji: 2017-02-03 13:29:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak