Zmiany w budżecie na 2017 rok 

 

 

Zarządzenie nr 4/2017 z 2.01.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.


Zarządzenie nr 14/2017 z 10.01.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXV/215/2017 z 30.01.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały XXXV/215/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do uchwały XXXV/215/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 3 do uchwały XXXV/215/2017
Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 4 do uchwały XXXV/215/2017
Plan zadań inwestycyjnych w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 5 do uchwały XXXV/215/2017
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Uzasadnienie do uchwały nr XXXV/215/2017

 

Zarządzenie nr 22/2017 z 31.01.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok. 

 

Zarządzenie nr 25/2017 z 7.02.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/223/2017 z 28.02.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVII/223/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVII/223/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XXXVII/223/2017r.
Plan zadań inwestycyjnych w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XXXVII/223/2017r.
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącymi i nie należącym do sektora finansów publicznych zmiany
Uzasadnienie do uchwały XXXVII/223/2017.

 

Zarządzenie nr 31/2017 z 28.02.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVIII/228/2017 z 30.03.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVIII/228/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVIII/228/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XXXVIII/228/2017
Przychody i rozchody budżetu w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XXXVIII/228/2017
Plan zadań inwestycyjnych
Załącznik nr 5 do Uchwały XXXVIII/228/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 6 do Uchwały XXXVIII/228/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 201 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 7 do Uchwały XXXVIII/228/2017
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Uzasadnienie do Uchwały XXXVIII/228/2017

 

Zarządzenie nr 48/2017 z 31.01.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXIX/240/2017 z 28.04.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXIX/240/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXIX/240/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XXXIX/240/2017
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XXXIX/240/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 5  do Uchwały XXXIX/240/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2017 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 6 do Uchwały XXXIX/240/2017
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Uzasadnienie do Uchwały XXXIX/240/2017

 

Zarządzenie nr 76/2017 z 28.04.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XL/249/2017 z 26.05.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XL/249/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XL/249/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XL/249/2017
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XL/249/2017
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Uzasadnienie do Uchwały XL/249/2017


Zarządzenie nr 89/2017 z 31.05.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.Zarządzenie nr 90/2017 z 31.05.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.


Zarządzenie nr 101/2017 z 14.06.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/252/2017 z 30.06.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XLI/252/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XLI/252/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2017 rok - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XLI/252/2017
Plan zadań inwestycyjnych w 2017 roku - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XLI/252/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 5 do Uchwały XLI/252/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 6 do Uchwały XLI/252/2017
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Uzasadnienie do Uchwały XLI/252/2017


Zarządzenie nr 107/2017 z 30.06.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.


Zarządzenie nr 119/2017 z 17.07.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.

Zarządzenie nr 125/2017 z 31.07.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.Uchwała Rady Gminy Oława nr XLII/261/2017 z 14.08.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok
Załącznik nr 1 do uchwały XLII/261/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do uchwały XLII/261/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 3 do uchwały XLII/261/2017
Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 4 do uchwały XLII/261/2017
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 5 do uchwały XLII/261/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2017 r. związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 6 do uchwały XLII/261/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 201 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 7 do uchwały XLII/261/2017
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Załącznik nr 8 do uchwały XLII/261/2017
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2017 roku - zmiany
Uzasadnienie do uchwały XLII/261/2017


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIII/263/2017 z 31.08.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok
Załącznik nr 1 do uchwały XLIII/263/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 2 do uchwały XLIII/263/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 3 do uchwały XLIII/263/2017
Uzasadnienie do Uchwały XLIII/263/2017Zarządzenie nr 140/2017 z 31.08.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.Zarządzenie nr 141/2017 z 1.09.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIV/271/2017 z 26.09.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2017 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały XLIV/271/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XLIV/271/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XLIV/271/2017
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XLIV/271/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 5 do Uchwały XLIV/271/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 6 do Uchwały XLIV/271/2017
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Uzasadnienie do Uchwały XLIV/271/2017

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/275/2017 z 27.10.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XLV/275/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XLV/275/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XLV/275/2017
Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XLV/275/2017
Plan zadań inwestycyjnych w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 5 do Uchwały XLV/275/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 6 do Uchwały XLV/275/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 7 do Uchwały XLV/275/2017
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Uzasadnienie do uchwały nr XLV/275/2017

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVI/285/2017 z 30.11.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XLVI/285/2017
Plan dochodów gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XLVI/285/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XLVI/285/2017
Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XLVI/285/2017
Plan zadań inwestycyjnych w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 5 do Uchwały XLVI/285/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 6 do Uchwały XLVI/285/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 7 do Uchwały XLVI/285/2017
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Załącznik nr 8 do Uchwały XLVI/285/2017
Plan po zmianach dochodów i wydatków na 2017 rok na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
Uzasadnienie do Uchwały XLVI/285/2017

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVII/301/2017 z 22.12.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XLVII/301/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XLVII/301/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XLVII/301/2017
Przychody i rozchody budżetu w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XLVII/301/2017
Plan zadań inwestycyjnych w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 5 do Uchwały XLVII/301/2017
Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Załącznik nr 6 do Uchwały XLVII/301/2017
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2017 roku - zmiany.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLVIII/309/2017 z 29.12.2017r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2017 rok.
Załącznik nr 1 do uchwały XLVIII/309/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do uchwały XLVIII/309/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 3 do uchwały XLVIII/309/2017
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 4 do uchwały XLVIII/309/2017
Plan po zmianach dochodów i wydatków na 2017 rok na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
Załącznik nr 5 do uchwały XLVIII/309/2017
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.

 

Liczba odwiedzin : 496
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Król Skarbnik Gminy Oława
Czas wytworzenia: 2017-02-03 09:54:48
Czas publikacji: 2018-01-08 11:24:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak