Uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  

 

 

Uchwała Nr IV/44/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3.02.2017r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2017 Rady Gminy Oława nr XXXIII/200/2016 z 30.12.2016r.


Uchwała Nr IV/45/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3.02.2017r.
w sprawie opinii o prawidłowości planowej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XXXIII/199/2016 Rady Gminy Oława z 30.12.2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Oława na lata 2017-2031 oraz uchwale budżetowej na rok 2017 Rady Gminy Oława nr XXXIII/200/2016 z 30.12.2016r.

 

Uchwała nr IV/107/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5.05.2017r.
w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez gminę Oława pożyczki długoterminowej w wysokości 9.752.254,99 zł, wnioskowanej ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu na dofinasowanie zadania inwestycyjnego pn. "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Stanowice w Gminie Oława: skanalizowanie miejscowości: Siedlce, Zakrzów, Drzemlikowice, Siecieborowice, Bolechów, Niwnik, Godzinowice, Marszowice, Gaj Oławski, Jaczkowice" - uruchamianej w transzach.

Uchwała nr IV/193/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20.09.2017
w sprawie opinii o przedłożonej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2017 roku.

 

Uchwała Nr IV/79/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 25 kwietnia 2018r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Oława sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Oława w 2017 roku.

 

Liczba odwiedzin : 254
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2017-02-10 12:37:39
Czas publikacji: 2018-05-07 08:27:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak