Wersja archiwalna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach projektu "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława" 

 

 

Informacja z otwarcia ofert RG.271.1.2.2017.ZP z dnia 10.03.2017 r.

Wyjaśnienia RG.271.1.1.2017.ZP z dnia 07.03.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.02.2017 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z zał. nr 1-5

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - kontrakt 1.1.

Załącznik nr 7 do SIWZ - kontrakt 1.2.

Załącznik nr 7 do SIWZ - kontrakt 1.3.

 

 

Liczba odwiedzin : 918
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2017-02-28 11:12:45
Czas publikacji: 2017-03-10 12:10:25
Data przeniesienia do archiwum: 2017-03-11