Sesja XXXVI z 17.02.2017r. 

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVI/220/2017
w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Oława do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego Ustawą - Prawo Oświatowe.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI/220/2017
Plan sieci publicznych szkół podstawowych, a także granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Oława, prowadzonych przez gminę Oława oraz inne organy, na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVI/220/2017
Plan sieci klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, a także granic obwodów, mających siedzibę na obszarze gminy Oława, prowadzonych przez gminę Oława, na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.
Załącznik nr 3 do Uchwały XXXVI/220/2017
Projekt planu sieci szkół podstawowych, a także granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze gminy Oława, prowadzonych przez gminę Oława od 1 września 2019.
Załącznik nr 4 do Uchwały XXXVI/220/2017
Plan sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVI/221/2017
w sprawie ustalenia jednolitych stawek opłat za usuwanie wszystkich drzew i krzewów.

 

Liczba odwiedzin : 276
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodnicząca Rady Gminy Oława Mirosława Księżopolska
Czas wytworzenia: 2017-03-01 08:53:29
Czas publikacji: 2017-03-01 08:53:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak