Opłata za usuwanie drzew i krzewów 

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVI/221/2017 z 17.02.2017r.
w sprawie ustalenia jednolitych stawek opłat za usuwanie wszystkich drzew i krzewów.
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Liczba odwiedzin : 168
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodnicząca Rady Gminy Oława Mirosława Księżopolska
Czas wytworzenia: 2017-03-01 12:47:13
Czas publikacji: 2017-03-01 12:47:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak