Wersja archiwalna

ZAPYTANIE OFERTOWE w celu rozeznania ryku i wyboru najkorzystniejszej oferty na Działania informacyjno-promocyjne projektu:  

 

„Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 polegających na wykonaniu: tablic informacyjnych, pamiątkowych, tabliczki pamiątkowej na pojazd oraz organizację spotkania informacyjnego.

 

Wyjaśnienie z dnia 22.03.2017r.

Wyjaśnienie z dnia 21.03.2017r.

 

Zapytanie ofertowe z 15.03.2017r.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy:

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Wzór wykazu wykonanych usług:

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy.

 

Loga

 

Liczba odwiedzin : 232
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2017-03-15 14:02:06
Czas publikacji: 2017-03-22 13:34:25
Data przeniesienia do archiwum: 2017-03-25