Wersja archiwalna

Informacja o ponownej weryfikacji od 1 sierpnia 2017 na okres zasiłkowy 2017/2018 

 

 

USTAWA z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Zgodnie z art. 21 ust. 3. w/w ustawy Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku:

ust. 4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

Ust. 5. w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Ust. 6. Podmiot realizujący świadczenie wychowawcze jest obowiązany poinformować osoby ubiegające się o to świadczenie o terminach składania wniosków, o których mowa w ust. 4 i 5.

Wykaz dokumentów do wniosku na okres zasiłkowy 2017-2018 - pobierz tutaj

 

 

Liczba odwiedzin : 733
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2017-03-16 13:56:00
Czas publikacji: 2017-03-16 13:56:00
Data przeniesienia do archiwum: 2018-05-09