Wersja archiwalna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 29.03.2017r. 

 

dot. zadania: „Działania informacyjno-promocyjne projektu: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 polegające na wykonaniu: tablic informacyjnych, pamiątkowych, tabliczki pamiątkowej na pojazd oraz organizację spotkania informacyjnego”

 

została wybrana oferta złożona przez:

MAGIT Sp. z o.o., ul. Sołtysowicka 27, 51-168 Wrocław, za cenę brutto 17.023,20 zł.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z 29.03.2017r.

 

Liczba odwiedzin : 250
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2017-03-29 08:37:00
Czas publikacji: 2017-03-29 08:42:05
Data przeniesienia do archiwum: 2017-04-06