Wersja archiwalna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Siedlce i Zakrzów" 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

 

Liczba odwiedzin : 1045
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2017-03-29 09:40:33
Czas publikacji: 2017-05-08 14:27:56
Data przeniesienia do archiwum: 2017-06-28