Wersja archiwalna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice w gminie Oława - skanalizowanie miejscowości Marszowice, Gaj Oławski i Jaczkowice" 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

 

Informacja z otwarcia ofert RG.271.7.4.2017.ZP z dnia 07.06.2017 r.

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17.05.2017 r. - opublikowana w bazie TED w dniu 19.05.2017 r.

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17.05.2017 r.

Załącznik do modyfikacji treści SIWZ RG.271.7.3.2017.ZP z dnia 17.05.2017 r. - SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert RG.271.7.3.2017.ZP z dnia 17.05.2017 r.

 

Wyjaśnienia RG.271.7.2.2017.ZP z dnia 15.05.2017 r. wraz z załącznikami

Wyjaśnienia RG.271.7.1.2017.ZP z dnia 10.05.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.04.2017 r.

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z zał. nr 1-6

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ - Dokumentacja projektowa:

Marszowice - cz. 1

Marszowice - cz. 2

Gaj Oławski - cz. 1

Gaj Oławski - cz. 2

Jaczkowice - cz. 1

Jaczkowice - cz. 2

Jaczkowice - cz. 3

 

Liczba odwiedzin : 1312
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2017-04-24 09:04:52
Czas publikacji: 2017-06-07 14:10:35
Data przeniesienia do archiwum: 2017-06-13