Sprawozdanie finansowe za 2016 rok 

 

 

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

 

Liczba odwiedzin : 256
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Król Skarbnik Gminy Oława
Czas wytworzenia: 2017-04-24 13:29:22
Czas publikacji: 2017-04-24 13:29:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak