Rekompenasata utraconego wynagrodzenia lub dochodu w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych 

 

 

 

Zgodnie z art. 119a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 ze zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015r. poz. 1520), osobom, które odbyły ćwiczenia wojskowe przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej.
         
Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego żołnierz składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na swoje miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

 

Wniosek żołnierza rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego:


Zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia pracownika w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi:

 

Liczba odwiedzin : 162
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2017-04-24 14:01:34
Czas publikacji: 2017-04-24 14:09:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak