Sesja XXXVII z 28.02.2017r. 

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/222/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031.Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/223/2017

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVII/223/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVII/223/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XXXVII/223/2017r.
Plan zadań inwestycyjnych w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XXXVII/223/2017r.
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącymi i nie należącym do sektora finansów publicznych zmiany
Uzasadnienie do uchwały XXXVII/223/2017.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/224/2017
w sprawie zmiany uchwały XXXV/216/2017 Rady Gminy Oława z dnia 30.01.2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Oława i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/225/2017
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Oława nr XXII/127/2016 z 30.03.2016r.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXVII/226/2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrzycy za 2016 rok.

 

 

Liczba odwiedzin : 127
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodnicząca Rady Gminy Oława Mirosława Księżopolska
Czas wytworzenia: 2017-04-25 08:52:46
Czas publikacji: 2017-04-28 08:25:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak