Sesja XL z 26.05.2017r. 

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XL/246/2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oława za 2016 rok.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XL/247/2017
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oława za rok 2016


Uchwała Rady Gminy Oława nr XL/248/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XL/249/2017
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XL/249/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XL/249/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XL/249/2017
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XL/249/2017
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Uzasadnienie do Uchwały XL/249/2017


Uchwała Rady Gminy Oława nr XL/250/2017
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Oława w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Oława.

 

Liczba odwiedzin : 136
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2017-06-08 08:37:40
Czas publikacji: 2017-06-08 10:40:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak