Wersja archiwalna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn." Cyfrowy urząd - nowoczesne e-usługi dla interesantów Gminy Oława" 

 

 

 
 
 
 

Liczba odwiedzin : 8626
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2017-07-05 10:08:19
Czas publikacji: 2017-08-16 13:47:33
Data przeniesienia do archiwum: 2017-08-21