STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WEDŁUG WIEKU I PŁCI - pobyt stały - stan na 31.12.2016r.  

 

 

    

       Wiek         

  

     Mężczyźni           Kobiety             Ogółem    
0-2 209 247 456
3 73 78 151
4-5 163 151 314
6 107 83 190
7 105 96 201
8-12 444 434 878
13-15 260 222 482
16-17 176 199 375
18 74 88 162
19-65 4990 ----- 4990
19-60 ----- 4434 4434
> 65 680 ----- 680
> 60 ----- 1550 1550
   Ogółem 7281 7582 14863

 

* dane na dzień 31 grudnia 2016r.

 

Liczba odwiedzin : 133
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2017-07-12 08:45:55
Czas publikacji: 2017-07-12 08:45:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak