STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WEDŁUG WIEKU I PŁCI - pobyt czasowy - stan na 31.12.2016r. 

 

 

    

       Wiek         

  

     Mężczyźni           Kobiety             Ogółem    
0-2 2 1 3
3 1 0 1
4-5 2 6 8
6 3 2 5
7 4 3 7
8-12 11 16 27
13-15 7 7 14
16-17 2 1 3
18 2 1 3
19-65 89 ----- 89
19-60 ----- 85 85
> 65 4 ----- 4
> 60 ----- 14 14
   Ogółem 127 136 263


* dane na dzień 31 grudnia 2016r. 

Liczba odwiedzin : 96
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2017-07-12 08:54:29
Czas publikacji: 2017-07-12 08:54:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak