Wersja archiwalna

Obwieszczenie RG.6733.13.2017.GP z dnia 13.07.2017 r. o wszczęciu postępowania  

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacyjnej, dz. nr 494/1009, 494/2011, 460, 461, obręb Stanowice

 

Treść Obwieszczenia 

Liczba odwiedzin : 113
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : ref. ds. gospodarki przestrzennej Anita Luch
Czas wytworzenia: 2017-07-14 14:00:29
Czas publikacji: 2017-07-14 14:05:26
Data przeniesienia do archiwum: 2018-03-08