Wersja archiwalna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie do szkół i odwożenie po zajęciach uczniów z terenu gminy Oława w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

Informacja z otwarcia ofert


Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1-10 do SIWZ

 

Liczba odwiedzin : 212
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Mariusz Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2017-07-25 13:19:38
Czas publikacji: 2017-08-08 10:36:21
Data przeniesienia do archiwum: 2017-08-11