Sesja XLI z 30.06.2017r. 

 

 


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/251/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/252/2017
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XLI/252/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XLI/252/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2017 rok - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XLI/252/2017
Plan zadań inwestycyjnych w 2017 roku - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XLI/252/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 5 do Uchwały XLI/252/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany.
Załącznik nr 6 do Uchwały XLI/252/2017
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany.
Uzasadnienie do Uchwały XLI/252/2017


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/253/2017
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Drzemlikowicach.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/254/2017
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej w Oławie, ul. Nowy Otok 8, 55-200 Oława, na dofinansowanie prac remontowych elewacji kościoła filialnego p.w. Trójcy Świętej w Gaju Oławskim.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/255/2017
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Oława na II półrocze 2017.
Załącznik nr 1 do Uchwały XLI/255/2017
Plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Oława na II półrocze 2017.
Załącznik nr 2 do Uchwały XLI/255/2017
Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Oława n II półrocze 2017 r.
Załącznik nr 3 do Uchwały XLI/255/2017
Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Oława na II półrocze 2017r.
Załącznik nr 4 do Uchwały XLI/255/2017
Plan pracy Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Oława na II półrocze 2017r.
Załącznik nr 5 do Uchwały XLI/255/2017
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017r.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/256/2017
w sprawie zatwierdzenia wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Oława.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/257/2017
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/258/2017
w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
Załącznik graficzny do Uchwały XLI/258/2017
Uzasadnienie do Uchwały XLI/258/2017


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLI/259/2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.
Załącznik graficzny do Uchwały XLI/259/2017
Uzasadnienie do Uchwały XLI/259/2017

 

Liczba odwiedzin : 129
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodnicząca Rady Gminy Oława Mirosława Księżopolska
Czas wytworzenia: 2017-07-31 11:51:42
Czas publikacji: 2017-08-07 10:44:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak