Sesja XLII z 14.08.2017  

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLII/260/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017 - 2031.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLII/261/2017
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok
Załącznik nr 1 do uchwały XLII/261/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do uchwały XLII/261/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 3 do uchwały XLII/261/2017
Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 4 do uchwały XLII/261/2017
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 5 do uchwały XLII/261/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2017 r. związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 6 do uchwały XLII/261/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 201 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 7 do uchwały XLII/261/2017
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Załącznik nr 8 do uchwały XLII/261/2017
Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2017 roku - zmiany
Uzasadnienie do uchwały XLII/261/2017

 

Liczba odwiedzin : 100
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodnicząca Rady Gminy Oława Mirosława Księżopolska
Czas wytworzenia: 2017-09-06 08:08:24
Czas publikacji: 2017-09-06 12:41:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak