Wersja archiwalna

Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Sobocisku 

 

 

oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 206/3, AM-1 o pow. 0,1681 ha, przeznaczoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Oława na cele rolne.

Zarządzenie nr 144/2017 z 6.09.2017r. 

Liczba odwiedzin : 89
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2017-09-07 08:48:32
Czas publikacji: 2017-09-07 08:53:29
Data przeniesienia do archiwum: 2017-09-29