Wersja archiwalna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Oława" 

 

 

Informacja z otwarcia ofert RG.271.21.3.2017.ZP z dnia 18.09.2017 r.

Zmiana treści SIWZ RG.271.21.2.2017.ZP z dnia 15.09.2017 r.

Wyjaśnienia RG.271.21.1.2017.ZP wraz z załącznikiem

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.09.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.09.2017 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z zał. nr 1-6

 

Liczba odwiedzin : 953
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2017-09-18 13:51:21
Czas publikacji: 2017-09-18 13:54:25
Data przeniesienia do archiwum: 2017-09-22