Sesja XLIII z 31.08.2017r. 

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIII/262/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIII/263/2017
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok
Załącznik nr 1 do uchwały XLIII/263/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 2 do uchwały XLIII/263/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 3 do uchwały XLIII/263/2017
Uzasadnienie do Uchwały XLIII/263/2017


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIII/264/2017
w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej po gimnazjum przekształconym w szkołę podstawową w gminie Oława w sprawie przyjęcia należności i zobowiązań przekształconego gimnazjum.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIII/265/2017
w sprawie zmiany uchwały  nr XXVIII/157/2016 Rady Gminy Oława z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych gminy Oława.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIII/266/2017
w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Marcina w Owczarach, Owczary 53, 55-200 Oława, na dofinansowanie remontu instalacji elektrycznej w kościele parafialnym p.w. św. Marcina w Owczarach, działka nr 52, AM-2, obręb Owczary, jednostka ewidencyjna gmina Oława.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIII/267/2017
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Jaworowie na dofinansowanie prac polegających na wykonaniu nowego drewnianego okna z pakietami zespolonymi w wymiarach powtarzających oryginał, w kolorze historycznym w Kościele Filialnym p.w. św. Wawrzyńca w Oleśnicy Małej.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIII/268/2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie.


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIII/269/2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie.

 

Liczba odwiedzin : 126
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodnicząca Rady Gminy Oława Mirosława Księżopolska
Czas wytworzenia: 2017-09-15 14:25:44
Czas publikacji: 2017-11-07 08:48:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak