Wersja archiwalna

Wójt Gminy Oława ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Zabardowicach 

 

 

oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 10/9, AM-1 o pow. 0,0900 ha, przeznaczonej w mpzp. gminy Oława na cele zabudowy mieszkaniowej, głównie jednorodzinnej lub zagrodowej.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 151/2017 z dnia 25.09.2017 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 151/2017 - warunki przetargu

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 151/2017 - ogłoszenie o przetargu

 

Liczba odwiedzin : 390
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2017-09-28 08:52:47
Czas publikacji: 2017-09-28 08:52:47
Data przeniesienia do archiwum: 2017-10-31