Sesja XLIV z 26.09.2017r. 

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIV/270/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIV/271/2017
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Oława na 2017 rok
Załącznik nr 1 do Uchwały XLIV/271/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XLIV/271/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XLIV/271/2017
Plan zadań inwestycyjnych gminy Oława w 2017r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XLIV/271/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 5 do Uchwały XLIV/271/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 6 do Uchwały XLIV/271/2017
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Uzasadnienie do Uchwały XLIV/271/2017


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIV/272/2017
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Bystrzycy w gminie Oława


Uchwała Rady Gminy Oława nr XLIV/273/2017
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 1/2017 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Marcinkowice z dnia 1 września 2017r.

 

Liczba odwiedzin : 104
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodnicząca Rady Gminy Oława Mirosława Księżopolska
Czas wytworzenia: 2017-10-09 10:34:53
Czas publikacji: 2017-10-10 10:17:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak