Wersja archiwalna

Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej w Grędzinie, gm. Jelcz-Laskowice 

 

 

przy ul. Głównej 48, o powierzchni użytkowej 28m2 wraz z zabudowaniami gospodarczymi, położonej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 305, AM-1, o pow. 0,0300 ha.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 159/2017 z 9.10.2017r.

 

Liczba odwiedzin : 76
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2017-10-12 12:49:33
Czas publikacji: 2017-10-12 12:55:35
Data przeniesienia do archiwum: 2017-11-03