Wersja archiwalna

PONAD 16 TYS. NA USUWANIE AZBESTU 

 

 

 

Wojewódzki Fuzdjecie_Azbestndusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał gminie Oława dotację w wysokości ponad 16 tys. zł na „Realizację programu usuwania azbestu z terenu gminy Oława”. Kwota ta stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania, którego łączny koszt wynosi prawie 20 tys. zł.

W dniu 19 października 2017r. została zawarta umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a gminą Oława o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt.: „SYSTEM - wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” dla zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu z terenu Gminy Oława”. Podstawą do uzyskania dofinansowania zadania było złożenie przez gminę Oława stosownego wniosku o dofinansowanie, który został rozpatrzony przez Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu i Uchwałą Zarządu WFOŚiGW nr 192/2017 z dnia 09.03.2017r. zostało przyznane gminie Oława dofinansowanie w formie dotacji. Podjęcie przez Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu niniejszej uchwały umożliwiło gminie rozpoczęcie procedury związanej zarówno z wyłonieniem wykonawcy jak i realizacją w roku 2017 przedmiotowego zadania.
 
Bieżący rok jest kolejnym rokiem, w którym gmina Oława pozyskuje środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości położonych na swoim terenie.  W ramach zadania w roku 2017 oczyszczono z wyrobów azbestowych 24 obiekty na 21 nieruchomościach położonych na terenie gminy Oława. Łącznie usunięto 49,497Mg wyrobów azbestowych głównie w postaci płyt falistych stanowiących pokrycia dachowe wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych. 

Zdzisław Węgrzyn

fot. Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „T-tel” Tomasz Wieczorek, Bielsko Biała

 

Liczba odwiedzin : 96
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Zdzisław Węgrzyn
Czas wytworzenia: 2017-10-23 14:17:54
Czas publikacji: 2017-10-23 14:17:54
Data przeniesienia do archiwum: 2018-04-12