Wersja archiwalna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Oława" 

 

 

Informacja z otwarcia ofert RG.271.23.5.2017.ZP z dnia 15.12.2017 r.

Zmiany ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 29.11.2017 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert - RG.271.23.4.2017.ZP z dnia 29.11.2017 r.

Korekta wyjaśnień RG.271.23.2.2017.ZP z dnia 20.11.2017 r.

Wyjaśnienia RG.271.23.2.2017.ZP z dnia 20.11.2017 r.

Wyjaśnienia RG.271.23.1.2017.ZP z dnia 02.11.2017 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.10.2017 r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami nr 1-6

 

 

Liczba odwiedzin : 1231
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2017-10-24 10:09:17
Czas publikacji: 2017-12-15 14:06:29
Data przeniesienia do archiwum: 2017-12-19