Wersja archiwalna

Wójt Gminy Oława ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sobocisku 

 

 

oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 206/3/4, AM-1 o pow. 0,1681 ha, przeznaczoną w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Oława na cele rolne.

Zarządzenie nr 168/2017 z 9.10.2017r.

 

Liczba odwiedzin : 112
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2017-10-25 15:47:57
Czas publikacji: 2017-10-25 15:51:47
Data przeniesienia do archiwum: 2017-11-28