Wersja archiwalna

Wójt Gminy Oława ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Stanowicach - 494/766  

 

 

przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonych geodezyjnie jako działka 494/766.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 172/2017 z 30.10.2017r.

 

Liczba odwiedzin : 200
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2017-11-03 09:15:54
Czas publikacji: 2017-11-03 09:17:43
Data przeniesienia do archiwum: 2017-11-18