Sesja XLV z 27.10.2017r. 

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/274/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oława na lata 2017-2031

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/275/2017
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Oława na 2017 rok.
Załącznik nr 1 do Uchwały XLV/275/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 2 do Uchwały XLV/275/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 3 do Uchwały XLV/275/2017
Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 4 do Uchwały XLV/275/2017
Plan zadań inwestycyjnych w 2017 r. - zmiany
Załącznik nr 5 do Uchwały XLV/275/2017
Plan dochodów budżetu gminy Oława na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 6 do Uchwały XLV/275/2017
Plan wydatków budżetu gminy Oława na 2017 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zmiany
Załącznik nr 7 do Uchwały XLV/275/2017
Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany
Uzasadnienie do uchwały nr XLV/275/2017

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/276/2017
w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/277/2017
w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/278/2017
w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej w Oławie, ul. Nowy Otok 8, 55-200 Oława, na kontynuację remontu elewacji kościoła filialnego p.w. Trójcy Świętej w Gaju Oławskim

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/279/2017
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Jankowice, Marcinkowice w gminie Oława.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/280/2017
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława.

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/281/2017
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/282/2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Oława

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/283/2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Oława

 

Liczba odwiedzin : 163
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodnicząca Rady Gminy Oława Mirosława Księżopolska
Czas wytworzenia: 2017-11-07 08:49:07
Czas publikacji: 2017-11-15 08:40:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak