Wersja archiwalna

Wójt Gminy Oława podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Godzikowicach 

 

 

nr 503/2 o powierzchni 0,2719 ha, przeznaczoną w mpzp gminy Oława pod teren aktywności gospodarczej.

Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 177/2017 z 8.11.2017r.

 

Liczba odwiedzin : 274
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2017-11-09 14:44:11
Czas publikacji: 2017-11-09 14:49:34
Data przeniesienia do archiwum: 2017-12-01