Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/281/2017 w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 

 

 

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/281/2017 z 27.10.2017r.
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Oława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok".

 

Liczba odwiedzin : 74
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2017-11-15 08:52:44
Czas publikacji: 2017-11-15 08:52:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak