Wersja archiwalna

II postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont części pomieszczeń wewnętrznych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej - etap I" 

 

 

Informacja z otwarcia ofert RG.271.25.3.2017.ZP z dnia 04.12.2017 r.

Wyjaśnienia RG.271.25.2.2017.ZP z dnia 23.11.2017 r.

Wyjaśnienia RG.271.25.1.2017.ZP z dnia 22.11.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.11.2017 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z zał. nr 1-5

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiORB

Załącznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robót

Załącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

 

Liczba odwiedzin : 351
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2017-11-17 13:11:13
Czas publikacji: 2017-12-04 12:28:19
Data przeniesienia do archiwum: 2017-12-08