Wersja archiwalna

Obwieszczenie Wójta Gminy Oława o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Ścinawa, Ścinawa Polska 

 

UWAGA - dodano dokumentację planistyczną

 

Treść obwieszczenia

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Ścinawa, Ścinawa Polska w gminie Oława - kliknij tutaj

Załącznik graficzny do projektu uchwały - rysunek planu - kliknij tutaj

 

Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Ścinawa, Ścinawa Polska w gminie Oława na środowisko - klikinij tutaj

Załącznik graficzny do prognozy - kliknij tutaj

 

 

Liczba odwiedzin : 145
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Malwina Burdziakowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Wójt Gminy Oława Jan Kownacki
Czas wytworzenia: 2017-11-30 11:59:53
Czas publikacji: 2017-12-08 10:37:11
Data przeniesienia do archiwum: 2018-01-24