Wersja archiwalna

Stawki podatków na 2018 rok  

 

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/276/2017 z 27.10.2017r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Obowiązuje od 1.01.2018r.

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:

Uchwała Rady Gminy Oława nr XLV/277/2017 z 27.10.2017r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Obowiązuje od 1.01.2018r.

 

ŚREDNIA CENA SKUPU ŻYTA

Średnia cena skupu żyta ogłoszona 18.10.2017r. w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 52,49 zł za 1 dt i przyjmuje się za podstawę wymiaru podatku rolnego.

Podatek rolny od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi 131,23 zł od 1 ha przeliczeniowego
Podatek rolny od gruntów, które nie stanowią gospodarstwa rolnego wynosi 262,45 zł od 1 ha fizycznego

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18.10.2017r.

 

PRZECIĘTNY DOCHÓD Z PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. wynosił 2.577 zł.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 22.09.2017r. 

 

ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY DREWNA

Średnia cena sprzedaży drewna ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20.10.2017 r. (M.P.2017.963) została określona  197,06 zł za 1 m3
Podatek leśny od 1 ha lasu wynosi 43,35 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20.10.2017r. 

 

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Stawka roczna opłaty od posiadania psów wynosi 15,00 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

Uchwała Rady Gminy Oława nr XIX/109/2011 z 10.11.2011 Dz.Urz.2011.252.4541
w sprawie opłaty od posiadania psów.
Załącznik nr 1 do uchwały XIX/109/2011
Wykaz inkasentów poboru opłat od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa.OPŁATA PROLONGACYJNA

Uchwała Rady Gminy Oława nr XXXII/195/2016 z 30.11.2016r. Dz. Urz. 2016.5767
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

 

Liczba odwiedzin : 2008
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Przewodnicząca Rady Gminy Oława Mirosława Księżopolska
Czas wytworzenia: 2017-12-06 15:08:19
Czas publikacji: 2017-12-06 15:24:46
Data przeniesienia do archiwum: 2019-01-03