Uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

 

 

Uchwała Nr IV/286/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Oława projekcie uchwały budżetowej Gminy Oława na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

 

Uchwała Nr IV/287/20167 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Oława na rok 2018.

 

Uchwała Nr IV/288/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oława przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018.

 

Liczba odwiedzin : 103
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Czas wytworzenia: 2017-12-21 08:20:12
Czas publikacji: 2017-12-21 08:26:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak