Uchwały i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

 

 

Uchwała Nr IV/37/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2018r.
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale nr XLVII/302/2017 Rady Gminy Oława z dnia 22.12.2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oława na lata 2018-2031 oraz uchwale budżetowej na rok 2018 Rady Gminy Oława nr XLVII/303/2017 z dnia 22.12.2017r.

 

Uchwała Nr IV/36/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2018r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2018 Rady Gminy Oława nr XLVII/303/2017 z dnia 22.12.20017r.

 

Uchwała Nr IV/286/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Oława projekcie uchwały budżetowej Gminy Oława na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

 

Uchwała Nr IV/287/20167 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Oława na rok 2018.

 

Uchwała Nr IV/288/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oława przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018.

 

Uchwała nr IV/129/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 września 2018r.
w sprawie opinii o przedłożonej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Oława za I półrocze 2018 roku.

 

Liczba odwiedzin : 162
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Czas wytworzenia: 2017-12-21 08:20:12
Czas publikacji: 2018-09-26 15:04:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak