Dowody osobiste, ewidencja ludności  

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

 

1 marca 2015 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego. Dotychczasowe zadania urzędu realizowane są w nowym centralnym systemie informatycznym opracowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

 

Dowody osobiste - podstawowe informacje (102.4 KB)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - druk

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - druk

Zgłoszenie pobytu stałego- druk

Zgłoszenie pobytu czasowego - druk

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej - druk

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy - druk

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - druk

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - druk

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL: wzór wniosku w doc, wzór wniosku w pdf

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych: doc (46 KB), pdf (205.7 KB)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu, utracie dowodu osobistego - wzór wniosku

Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej, zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej - wzór wniosku

Wniosek o uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania na pobyt stały lub czasowy - wzór wniosku

Wniosek o wymeldowanie - wzór wniosku

 

Liczba odwiedzin : 298
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Oława
Osoba wprowadzająca informację : Joanna Szulżyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Szulżyk
Czas wytworzenia: 2018-01-03 09:11:35
Czas publikacji: 2018-05-28 12:14:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak